Skolen omdeler ikke pjecer og andre materialer fra foreninger m.v.
Der kan indhentes tilladelse hos skolens leder, hvis man ønsker at sætte opslag op på skolens opslagstavler.